Et konsept for analyse og utvikling av organisasjon og ledelse

 

OAK er et modulbasert utviklings- og analysekonsept for organisasjon og ledelse.

 

Formålet med OAK er å styrke organisasjonens måloppnåelse og resultat gjennom å fremme læring, bevissthet og kommunikasjon om de verdiskapende prosessene i organisasjonen.

 

  -  Et utviklingskonsept som fokuserer på måloppnåelse og resultater

  -  Måler organisasjonens egenskaper, adferd og potensial

  -  En nivåuavhengig kommunikasjons- og prosessmodell

  -  Øker bevissthet og kompetanse om organisasjon og mellommenneskelige prosesser

  -  Styrker beslutningsunderlaget

  -  Instrumenter for strategi- og utviklingsprosesser

  -  Instrumenter for hvert nivå i organisasjonen

 

Sentralt i OAK er OAK-modellen, en utviklingsmodell for organisasjon og ledelse. Alle OAK-undersøkelsene er bygget over denne samme generiske modell for analyse og utvikling. Gjennom OAK-modellen utgjør instrumentene et kraftfullt system for strategi-, leder- og organisasjonsutvikling, og skaper brukervennlighet og dynamikk rundt de erkjennelsesmessige, læringsmessige og kommunikasjonsmessige prosessene i organisasjonen. På denne måten oppnås en felles bevissthet om organisasjonen, dens målsetninger og virkemidlene for å oppnå målsetningene.

 

n   Copyright © 2000-2022 EcoNova AS