Prosjekter og prosjektorganisasjoner

En definert oppgave skal utføres:

   - I løpet av en bestemt tid

   - Innen et gitt budsjett

   - Ved hjelp av multifaglige personer

Organiseringen innebærer:

   - Etablering av egen gruppe eller organisasjon for oppgaven

   - Prosjektgruppen/-organisasjonen oppløses når oppgaven er utført

En godt sammensatt og velfungerende prosjektorganisasjon er en forutsetning for et godt resultat. 

    Hvordan vet du om en prosjektorganisasjon er godt sammensatt?

    Hva vet du om teamets effektivitet?

    Hvor godt fungerer lederne?

Basert på OAK PX personlighetsprofiler av teammedlemmene kan du få tilbakemelding om teamets foreslåtte sammensetning.

Basert på OAK TX teamanalyse kan du få tilbakemelding om teamets effektivitet og fungering.

Basert på OAK LX lederevaluering kan du få tilbakemelding om lederes adferd og effektivitet.

EcoNova kan bistå med å finne egnede prosesskonsulenter og rådgivningsselskap, se ekspertise.

 

Copyright © 2000-2022 EcoNova AS