ANALYSE AV LEDELSE OG ORGANISASJON

EcoNova er et analyseselskap som forvalter analysekonseptet OAK (Organizational Analysis Kit). OAK er markedets første og eneste verktøypakke med et felles konsept for individ, gruppe, organisasjon og kunde/marked. Et felles konsept for alle analyser gjør det mye enklere og raskere å skaffe seg den innsikt man trenger for å lede og drifte en virksomhet.

Fra innsikt til resultater . . .

Vår misjon er å gi virksomheten bedre innsikt i og forståelse av sine prosesser. Gjennom bedre innsikt og forståelse vil virksomheten kunne utvikle og drifte sine prosesser enda mer effektivt.

Vi leverer

  • OAK-konseptet med analyseverktøy for person, leder, team, organisasjon og kunde/marked.

  • Utdanning og sertifisering av fagpersoner for anvendelse av verktøyene

  • Prosess- og prosjektledelse for at du og din bedrift skal lykkes

Copyright © 2000-2022 EcoNova AS