Om EcoNova

EcoNova AS ble etablert 6. juni 2000 av Karl Åge Midbøe som et konsulentselskap for ledelse og organisasjon. Samtidig startet utviklingen av analysekonseptet OAK. I årene som fulgte var EcoNova i realiteten et utviklingsselskap hvor mye av tiden gikk til forskning og produktutvikling.

Navnet EcoNova handler om bærekraft. Eco er en kortform for økonomi og økologi, med tilhørende verdisymbolikk for begge deler: Vi i skal bidra til verdiskapning for våre kunder i et langsiktig og balansert perspektiv hvor ansvar for arbeidsmiljø og vårt globale miljø står sentralt. Nova skulle være symbolbærer for at vi skal bidra til positiv endring og nyskapning.

I dag er EcoNova et analyseselskap som bærer med seg videre de samme verdier som selskapet opprinnelig ble tuftet på. Dette gjelder formålene med de analyseprodukter vi leverer, og i forhold til den den bruksfilosofi vi gjennom disse årene har opparbeidet for våre produkter. I vår bruksfilosofi er nytteverdi, positivitet og respekt/etikk sentralt, noe vi gir videre til våre kunder gjennom sertifiseringskurs og ekspertise.

Copyright © 2000-2022 EcoNova AS