Clients

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is our policy not to state who is our clients on the internett. This is due to the confidential nature of our services.

Below is a statement from a one of our customers, with permission.

If you want to know more about how we may help you and your business, contact us for a meeting.

 

 

 

 

"Vi har valgt å benytte OAK analyseverktøy siden 2013, noe som har vært en avgjørende og god hjelp både innen rekruttering og lederutvikling hos oss. De er også svært nyttige verktøy for sammensetningen av gode personalgrupper. Og de er brukervennlige og godt anvende i en hektisk HR-hverdag."

Ellen Gjerdalen, HR og HMS-sjef, TOPRO Industri AS

 

Copyright © 2000-2022 EcoNova AS