En betydningsfull oppdagelse om mennesket

Femfaktormodellen er ikke som mange tror, en blant mange mer og mindre gode modeller for personlighet som brukes til profilverktøy. Femfaktormodellen er oppdagelse av sentral betydning for å forstå mennesket. Den forteller om at vi har fem hoveddimensjoner av egenskaper mentalt sett, som vi er forskjellige på. Dette handler om helt sentrale strukturer i vår psykologi, om grunnlaget for og retningen på motivasjonskreftene i oss.

Vår viten om dette har sine røtter i 80 år med forskning. Det begynte med den såkalte "leksikalske hypotese" (Allport & Odbert, 1936) hvor man på 1930-tallet i USA satte i gang et stort prosjekt for å "finne personligheten". De gikk igjennom det engelske språk, og fant hele 18.000 ord som beskriver egenskaper ved mennesket. Ordene ble sortert i temaer og ulike forslag til modeller ble fremmet. På 30 og 40 tallet ble det gjort to nyvinninger som fikk stor betydning for den videre forskning. Det ene er faktoranalysen, en måte å regne ut kompliserte sammenhenger mellom fenomener på, det andre var datamaskinen. Raymond Cattell benyttet seg av begge deler og kom fram til det første empirisk baserte personlighetsverktøyet, 16 PF, som hadde 16 egenskaper eller faktorer for å beskrive mennesket (Cattell, 1952). I 1961 publiserte to ukjente forskere, Tupes og Cristal, en artikkel om arbeidet det hadde gjort med faktoranalyser av Cattells datamateriale, og sa at det ikke er 16 faktorer, at det ser ut til å være 5. Dette stimulerte til videre forskning. I dag er femfaktormodellen bekreftet som universell, uavhengig av kultur og folkeslag.

OAK PX personlighetsprofiler er basert på femfaktormodellen. Videre utgjør femfaktormodellen en av fire pilarer som OAK-konseptet og OAK analyseprodukter bygger på.

Copyright © 2000-2022 EcoNova AS