Vi hjelper deg og din virksomhet med å oppnå resultater

Ved hjelp av vår praktiske arbeidsfilosofi, vår ekspertise og OAK hjelper vi deg og din virksomhet med å oppnå resultater.

EcoNova AS er et konsulent- og analyseselskap som leverer prosessbistand for ledelse og organisasjon, herunder vår kraftfulle samhandlingsmetodikk Synclusion. Videre leverer vi de prisbelønte OAK analyseprodukter og vi leverer opplæring og sertifisering slik at våre kunder på egen hånd eller i samarbeid med oss kan anvende OAK og Synclusion.

Våre tjenester

Prosessbistand med erfarne og flinke fagfolk og samarbeidspartnere som har dyp innsikt i arbeid med mennesker, ledelse og organisasjon. Ved hjelp av vår metodikk og ekspertise oppnår vi konkrete resultater.

Synclusion™ er en spesiell metodikk for gruppearbeid og dialogkonferanser. Den anvendes når krevende saker og omstendigheter trenger løsning og framdrift raskt.

Sertifisering for anvendelse av våre verktøy OAK analyseprodukter og Synclusion. Gjennom disse kursene deler vi vår ekspertise med våre kunder.

Kurs og foredrag innen aktuelle temaer for å hjelpe deg og din virksomhet med å lykkes.

OAK

Organizatonal Analysis Kit

EcoNova utvikler, selger og leverer OAK analyseprodukter for ledelse og organisasjon. Alle OAK analyseverktøy er bygget over samme lest, det forskningsforankrede OAK®-konseptet.  OAK-konseptet gir oppskriften på hvordan optimalisere menneskelig samhandling, og derigjennom drive virksomheten på en smartere og mer effektiv måte. OAK forenkler forståelsen i en komplisert verden. Da blir det lettere å se den røde tråden – samle de store linjene for å skape konstruktive prosesser og ta gode valg. Det ligger et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid bak OAK.

Våre verdier er tuftet på bærekraft

Navnet EcoNova representerer bærekraft, med Eco som en forkortelse for økonomi og økologi, og Nova som symbol på positiv endring og nyskapning. Vår oppgave er å bidra til verdiskapning for våre kunder i et langsiktig og balansert perspektiv.

Ved hjelp av vår praktiske arbeidsfilosofi, vår ekspertise og OAK hjelper vi deg og din virksomhet med å oppnå resultater.

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023