OAK TX TEAMUNDERSØKELSER

Team og grupper

OAK TX-serien beskriver teams og gruppers fungering og funksjonsnivå..

Konstruktivt utgangspunkt for prosesser i virksomhet og prosjekter

Teamundersøkelsene gir et konstruktivt utgangspunkt for teambygging, ledergruppeutvikling, samhandlingsprosesser og andre utviklingsprosesser i virksomheten og prosjekter.

Ledermodul

Man kan kjøre teamundersøkelsene både med og uten spørsmål om teamets leder.

Normering

Alle våre teamundersøkelser har normerte resultater. Det styrker resultatenes gyldighet i betydelig grad og er en forutsetning for en seriøs undersøkelse av denne type.

Helstandardiserte undersøkelser – og mulighet for tilpasninger

OAK TX teamundersøkelser er helstandardiserte. Vi kan også tilpasse teamundersøkelsene i forhold til spesielle ønsker og behov i den enkelte virksomhet. Vær oppmerksom på at tilpasninger som innebærer at vi bruker nye utsagn og spørsmål med kvantitative svar, bidrar til at gyldigheten (validiteten) for disse resultatene blir redusert, hvis ikke vi på ett eller annet vis kan finne fram til en brukbar norm.

Krav om kvalifisert anvendelse

For å sikre god nytte og et tilstrekkelig godt faglig og etisk nivå i anvendelsen, er det en forutsetning at en sertifisert fagperson er involvert i prosessen. Se Sertifisering for mer om dette.

Teamsammensetning

Rapporter for teamsammensetning dekkes av OAK PX-serien. Dette handler om personlighet og personlighetsmessig sammensetning i teamet, som du kan lese mer om i Personlighet.

Kontakt oss for mer info om våre teamundersøkelser

Teamundersøkelse Full versjon

Grundig undersøkelse

OAK TX er en relativt omfattende undersøkelse og er derfor den som anbefales brukt om ikke andre hensyn tilsier noe annet.

Spørreskjema

Spørreskjemaet består av 69 utsagn.

Resultater

Rapporten gir 6 hovedresultater, 39 fasetter med spredningsmål, og en validitetsindeks.

Bruksområder
 • Teambygging
 • Ledergruppeutvikling
 • Samhandlingsprosesser
 • Organisasjons- og lederutvikling
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk
Svartid
 • 10 - 15 minutter

Teamundersøkelse full versjon med ledermodul

Grundig undersøkelse

OAK TX med ledermodul er en relativt omfattende undersøkelse og er derfor den som anbefales brukt om ikke andre hensyn tilsier noe annet.

Spørreskjema med egne spørsmål
om teamets leder

Spørreskjemaet består av de samme 69 utsagn som i OAK TX uten ledermodul. I tillegg er det en modul med 10 utsagn om teamets leder. Dette er den samme ledermodulen som i medarbeiderundersøkelsen OAK EX.

Resultater

Rapporten gir 7 hovedresultater, 39 fasetter om teamet med spredningsmål, resultater for 10 utsagn om leder med spredningsmål, samt en validitetsindeks.

Bruksområder
 • Teambygging
 • Ledergruppeutvikling
 • Samhandlingsprosesser
 • Organisasjons- og lederutvikling
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk
Svartid
 • 10 - 15 minutter

Teamundersøkelse kort versjon

Enklere undersøkelse

Dette er en enkel utgave av våre teamundersøkelser.

Spørreskjema

Spørreskjemaet består av 24 utsagn som det er meget raskt å besvare.

Resultater

Rapporten gir 6 hovedresultater, resultater for 24 utsagn med spredningsmål, og en validitetsindeks.

Bruksområder
 • Teambygging
 • Ledergruppeutvikling
 • Samhandlingsprosesser
 • Organisasjons- og lederutvikling
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk
Svartid
 • 5 minutter

Teamundersøkelse kort versjon med ledermodul

Enklere undersøkelse

Dette er en enkel utgave av våre teamundersøkelser.

Spørreskjema

Spørreskjemaet består av de samme 24 utsagn som i OAK TX-S uten ledermodul. I tillegg er det en modul med 5 utsagn om teamets leder. Dette er den samme ledermodulen som i medarbeiderundersøkelsen OAK EX PRIME.

Resultater

Rapporten gir 7 hovedresultater, resultater for 24 utsagn om teamet med spredningsmål, resultater for 5 utsagn om leder med spredningsmål, samt en validitetsindeks.

Bruksområder
 • Teambygging
 • Ledergruppeutvikling
 • Samhandlingsprosesser
 • Organisasjons- og lederutvikling
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk
Svartid
 • 5 - 10 minutter

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023