SYNCLUSION

Workshops og

dialogkonferanser

SYNCLUSION

Hva er Synclusion?

Når krevende saker og omstendigheter trenger løsning og framdrift raskt. Smart design av prosesser henter det beste ut av alle deltakerne. Anvendelig for alt fra mindre grupper til store konferanser. Har en kraftig teambyggende effekt. Profesjonell gjennomføring med sertifiserte fagfolk.


Basert på sosialvitenskapenes grunnfundament

- Systemteori – ikke-lineære årsaksforklaringer.

- Konstruksjonsisme – virkeligheten er ikke objektiv, den konstrueres av våre hjerner.

- Sosialkonstruksjonisme – vi er i stand til å etablere felles begreper. Men virkeligheten er ikke objektiv, og kommunikasjon er dermed krevende.Praktisk tilnærming

- Fullt ut demokratisk – alle deltakere er likestilt.

- Stringent opplegg – faste rammer og disiplin.

- Møteledere uten meninger – deltakerne skal på egen hånd komme fram til løsninger og konklusjoner.

- Ingen beslutninger, kun konklusjoner.Gjennomføring

- Nøyaktig forarbeid: Definere formål og sakens kjerne.

- Forankring!

- Skreddersøm: Tilpasse metodikk, plan, deltakere og roller til sak og formål

- Rullerende metodikk, slik at «alle møter alle»Eksempler på hva er brukt til

- Transformasjoner og endringsledelse.

- Strategiprosesser

- Risikovurderinger og sikkerhetsanalyse

- Prosjektledelse

- Samhandling mellom hovedaktører i store utbyggingsprosjekter.

- Ledergruppeutvikling

- Kostnadsreduksjon

- Arbeidsmiljøutvikling

- Utvikling av medarbeiderskap

- Konfliktløsning


EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023