Organizational

Analysis Kit

Analyseverktøy for ledelse og organisasjon

OAK handler om grunnleggende forutsetninger for verdiskapning og bærekraft

Alle OAK® analyseverktøy er bygget over samme lest, det forskningsforankrede OAK®-konseptet for hvordan lykkes med virksomhet og menneskelig samhandling. OAK®-konseptet forenkler forståelsen i en komplisert verden. Da blir det lettere å se den røde tråden – samle de store linjene for å skape konstruktive prosesser og ta gode valg.

Hva er OAK konseptet?

Er et forskningsforankret hjelpemiddel for bedre å forstå virksomheter.

Beskriver på en enkel måte hva som er kjernedriverne for at virksomhet og menneskelig samhandling skal lykkes.

Er et generisk konsept som omhandler alt fra person og team til organisasjon og marked.

Hva er OAK analyseverktøy?

En verktøypakke med spørreundersøkelser for å måle tilstand og egenskaper med alt fra person og team til organisasjon og marked.

Alle OAK analyseverktøy har OAK-konseptet integrert.

Hvorfor skal din bedrift velge OAK?

OAK er et en for alle og alle for en løsning. OAK-konseptet går igjen i alle resultatrapporter uansett type undersøkelse. Når du har lært å forstå en av undersøkelsene, blir det mye enklere å forstå de andre.

OAK bygger bro mellom ulike områder av virksomheten, som individ i forhold til team, ledelse i forhold til organisasjon, virksomhet i forhold til kunder og marked. Og alle disse igjen i forhold til hverandre. Dette styrker helhetsforståelsen av virksomheten. Og det gjør det lettere å få flere, og eventuelt også alle, med i denne forståelsen.

Du får en ny ferdighet, en måte å avlese og forstå virksomhet på, som blir med deg i all din tenkning om virksomheten din. Dette vil gjøre det enklere for deg å ta gode valg, sette i gang gode tiltak, og gjennomføre konstruktive prosesser.

Lett forståelige begreper gjør dette til verktøy for alle, ikke bare for spesialistene. Det betyr at du har muligheten til å velge alle med i prosessene hvor en OAK-undersøkelse er benyttet.

Sagt med andre ord, OAK er transformasjonsverktøy, som hjelper deg og din virksomhet med omstillinger, forbedringer og tilpasninger, med å være i forkant, vinne i markedet, få det beste folkene, skape framdrift, og bygge en vinnende bedriftskultur.

EcoNova utvikler, videreutvikler, markedsfører og selger de prisbelønte OAK analyseprodukter Organizational Analysis Kit. Dette er forskningsforankrede kvalitetsverktøy bestående av:

Personlighetsprofiler og teamsammensetning

Teamundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser

Kultur- og organisasjonsundersøkelser

Lederundersøkelser

Management audit - vurderinger av ledelsen

Kundetilfredshet og omdømme

Vår produktfilosofi - resultater du kan stole på: Les mer her

Vår bruksfilosofi: Les mer her

Standardisert undersøkelse, tilpasninger, moduler og skreddersøm

Helstandardiserte undersøkelser:

Flere av OAK-undersøkelsene er helstandardiserte, hvilket betyr at de er helt klare for gjennomføring uten noen form for tilpasninger i spørreskjema og rapport.

Standardiserte undersøkelser:

Noen undersøkelser er standardiserte og har samtidig et visst behov for språklige tilpasninger hver gang.

Tilpasningsmuligheter:

Dette handler om å kunne bytte ut og legge spørsmål, eller på annet vis gjøre endringer i en standardisert undersøkelse. Noen av de helstandardiserte undersøkelsene har også denne muligheten.

Modulbasert:

Dette gjelder vår medarbeiderundersøkelse OAK EX, hvor man kan velge ut moduler for ulike temaer som skal inn i undersøkelsen.

Skreddersøm:

Da går vi inn og bygger opp undersøkelsen fra bunnen av.

Hva som gjelder det enkelte produkt er forklart i teksten om produktet.

Supporttjenester versus prosessbistand

Supporttjenester er kundestøtte, og handler om hjelp til hvordan anvende OAK analyseprodukter. Dette kan være ulike råd knyttet til gjennomføring av en undersøkelse og hvordan

forstå resultatene.

Fri support: Sertifiserte brukere har tilgang til en begrenset fri (dvs. gratis) support i forbindelse med anvendelsen av et OAK® analyseprodukt.

Prosessbistand for OAK analyseprodukter er ikke det samme som support eller kundestøtte. Prosessbistand handler om at EcoNovas personell blir med inn i prosessene hvor undersøkelsene anvendes. Du kan lese mer om dette i prosessbistand.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om OAK analyseprodukter.

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023