OAK PX

Sertifisering

Sertifisering for anvendelse av OAK analyseverktøy og Synclusion™

Formålet med sertifisering er å sikre kvalifisert bruk. Kvalifisert bruk handler om fag, nytte og etikk.

En sertifisert bruker av OAK analyseverktøy forplikter seg til å følge de internasjonale retningslinjer for bruk av profilverktøy utarbeidet av International Test Commission. For å bli sertifisert kreves i tillegg til kurs bestått eksamen eller bestått personlig vurdering. Nedenfor følger kort informasjon om de ulike sertifiseringskursene.

Kontakt oss om du ønsker å vite mer om våre sertifiseringskurs.

Hvem er sertifisert? Kontakt oss om du å vite hvem som er sertifisert.

OAK PX

Sertifiseringskurs for personlighetsprofiler

Sertifiseringskurs for OAK PX personlighetsprofiler utgjør grunnmodulen for å bli sertifisert på alle andre OAK analyseverktøy. Kurset er tilpasset rammeverket til DNV. Når du har gått dette kurset, kan du anvende alle verktøyene i OAK-PX- serien med unntak for OAK PX Executive og OAK PX Executive Team Composition.

Kursets omfang

Kurset går over 4 dager. Personer med dokumenterte

forhåndskvalifikasjoner kan gå et halvdags forkurs for så å delta på de to siste kursdagene.

Krever innsats

Sertifiseringskursene er lagt opp med stor grad av egen innsats og personlig oppfølging fra lærer mellom kursdagene: Lesing, samarbeid med andre deltakere, skriftlige oppgaver, samt gjennomføring av personlighetsprofiler under veiledning

Godkjenning

Først skriftlig hjemmeeksamen, deretter muntlig skoleeksamen

Påmelding

Send oss en kort skriftlig søknad der du forteller hvorfor du ønsker å sertifisere deg og om eventuell opplæring og erfaring du har fra bruk av andre profilverktøy/tester. Legg ved din CV. Sendes med e-post til econova@econova.no

Når du har gått dette kurset, kan du anvende følgende verktøy

  • OAK PX (full versjon)
  • OAK PX profilanalyse
  • OAK PX-M
  • OAK PX-S
  • Skjema for arbeidsanalyse
  • OAK P20

KURS & EKSAMEN

Andre sertifiseringer


Andre sertifiseringskurs

Som nevnt over, sertifiseringskurset i OAK PX personlighetsprofiler er grunnmodulen, og må tas først, før man kan sertifisere seg for andre OAK analyseverktøy. Her er listen over våre andre sertifiseringskurs:

OAK PX Executive

Anvendelse av denne rapporten krever et tilleggskurs.

Varighet: 1 dag.

Godkjenning: Kort skriftlig eksamen

Teamundersøkelser OAK TX

For anvendelse av OAK PX Executive Team Composition kreves det at man også har gått kurset for OAK PX Executive, jfr. punktet over

Varighet: 1 ½ dager.

Godkjenning: Kort skriftlig eksamen

Lederundersøkelser

Varighet: 1 ½ dager.

Godkjenning: Muntlig eksamen

Medarbeider og organisasjonsundersøkelsene OAK EX og OAK PRIME

Varighet: 1 ½ dager.

Godkjenning: Kort skriftlig eksamen

Synclusion™

EcoNova er eneste leverandør av varemerket Synclusion™. Varemerket representerer kvalitet i leveransene sikret av EcoNova. Sertifisering innebærer at man kan tilhøre en ressurspool for gjennomføring av denne metodikken. Sertifisering er på to nivåer.

Videregående kurs for OAK PX personlighetsprofiler

Dette kurset kan også brukes som forberedelse til DNVs personellsertifisering for brukere av arbeidspsykologiske profilverktøy og tester (eksamen hos DNV).

Varighet: 4 dager

Godkjenning: Ingen eksamen hos EcoNova


Verktøyene OAK CX, OAK MX og OAK RX

Dette undersøkelser som kun gjennomføres og leveres av EcoNovas personell.

OAK

Sertifiseringsråd

Hva er OAK sertifiseringsråd?

Ansvarlig organ for sertifiseringordningen for OAK analyseverktøy er OAK Sertifiseringsråd. Dette er et samarbeidsorgan mellom personer fra ulike selskaper og miljøer:

Yngvar Sjoner

HR-direktør

NEMKO

Dag Erik Eilertsen

Universitetslektor

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Karl Åge Midbøe

Grunnlegger / daglig leder ECONOVA

Øyvind Bay

Daglig leder

BAY CONSULT

Helge Vivaas

Direktør forretningsutvikling

DIAKONHJEMMET

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023