Kvalitetsfilosofi produkt – resultater du kan stole på

Resultater du kan stole på:

Vår kvalitetsfilosofi for produkt handler om at våre OAK analyseverktøy skal gi resultater som stemmer med virkeligheten.

Forskningsforankret:

Alle OAK-undersøkelsene er derfor konstruert etter vitenskapelige prinsipper som fremmer verktøyenes kvalitet og

resultatenes gyldighet, dvs. at de har solid reliabilitet og validitet.

Vårt løfte:

Vi skal alltid jobbe for høye standarder og høy kvalitet i utvikling og anvendelse av våre produkter, basert på vitenskapelige

prinsipper.


Egen forskning:

Vi skal drive med egen forskning og produktutvikling, og gjøre det i henhold til akademiske standarder for hva

forskning er.

Bruksfilosofi for OAK analyseprodukter

Vi har en velutviklet og etisk forankret bruksfilosofi basert på positiv psykologi og hvor personvern står sentralt.


Bruke det beste: Positiv psykologi handler om å bruke det beste, det man allerede mestrer, framfor å finne hva som er galt. Både forskning og vår egen erfaring viser at det er ved å vektlegge det positive og de sterke sider ved både person, enhet og virksomhet vi lykkes best.

Personvern skal alltid settes høyt i arbeid med mennesker og bruk av analyseverktøy som gir resultater om mennesker individuelt og gruppebasert. Vi er lovpålagt å følge personopplysningsloven som består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation). For mer om personvern, les vår personvernerklæring.

Sertifisering er et krav: Det skal alltid være en sertifisert fagperson involvert i prosesser hvor OAK analyseprodukter inngår. Dette for å sikre god nytte gjennom faglig kvalifisert personell som er kompetente til å følge vår produkt- og bruksfilosofi. Du kan lese mer om sertifisering her

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023