NYTTIGE TEMA

Kurs og foredrag

Nyttige temaer for deg og din virksomhet

Vi har lang erfaring med kurs og foredrag om mange ulike temaer, og tilpasser gjerne et opplegg i samarbeid med kunde. Om du er interessert i sertifiseringskurs for OAK analyseprodukter og Synclusion™, finner du dette her.

Kontakt oss om du ønsker å vite mer om våre kurs og foredrag


Arenaer og anledninger - dette kan være så forskjellig

- Et enkelt foredrag

- Innledning til for eksempel en temadag, en kick-off eller en workshopkick-off eller en workshop

- Et tema som inngår i en kursrekke, enten er en time, en arbeidsøkt eller en hel dag


Ulike former for gjennomføring

- Stort publikum eller liten gruppe

- Et enkelt foredrag/innledning for å lytte til

- Foredrag/faglig innlegg i dialog med publikum

- Foredrag/faglig innlegg kombinert med workshop


Positive temaer

- Hva er ledelse?

- Organisasjonskultur

- Kommunikasjon

- Relasjonskompetanse

- Personlighet

- Målinger av personlighet: Reliabilitet og validitet

- Medarbeiderundersøkelser

- Medarbeiderskap

- Psykososialt arbeidsmiljø


Problemer - eksempler

- Krisehåndtering

- Konflikter og konflikthåndtering

- Personlighetsavvik

- Vold og Trusler

- Mobbing i arbeidslivet

- Stressmestring


Temaene kan kombineres - eksempler

- Personlighet og ledelse

- Stressmestring og personlighet

- Kommunikasjon og medarbeiderskap

- Kommunikasjon og krisehåndtering

- Personlighet og personlighetsavvik

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023