OAK LX LEDERUNDERSØKELSER

Lederevaluering

Såkalte 360° lederundersøkelser beskriver lederens funksjonsnivå opplevd fra ulike perspektiver.

Perspektiver

Undersøkelsene er designet for tilbakemelding fra ulike perspektiver, som egne medarbeidere, egen leder, andre kolleger, lederens

vurdering av seg selv, m.m.

Valg av perspektiver

Man kan, avhengig av behov og hensiktsmessighet, velge hvilke perspektiver man ønsker en evaluering fra. Noen ganger er det ønskelig kun med ett perspektiv. Vanligst er tre, fire og fem perspektiver. Det er organisatoriske omstendigheter og formålet med undersøkelsen som avgjør dette.

Oversiktlig rapport

Undersøkelsene viser ulike gruppers og enkeltpersoners oppfatninger om lederens lederadferd inkl. lederens egne oppfatninger om seg selv, på en oversiktlig måte i sammenlignende grafikk og presentert som tall.

Formålet skal alltid være å hjelpe lederen

Formålet skal alltid være å hjelpe lederen i å utvikle sin lederkompetanse – altså hjelpe lederen til å bli en enda bedre leder.

Andre formål

Andre formål har vist seg å ha negativ effekt både for lederen selv og for virksomheten. Eksempelvis er lederundersøkelser brukt som grunnlag for beregning av individuell bonus, og brukt for å finne argumenter for å si opp en leder. Det første eksemplet gir uheldige ringvirkninger, og særlig ved at det ødelegger for positive læringsmuligheter. Det andre eksemplet går inn under uetisk bruk.

Normering

Alle våre lederundersøkelser har normerte resultater. Det styrker resultatenes gyldighet i stor grad, og er en forutsetning for en seriøs

kvantitativ undersøkelse av denne type.

Helstandardiserte undersøkelser i full, mellomstor og kort utgave

OAK lederundersøkelser finnes i tre helstandardiserte varianter, OAK LX (full utgave), OAK LX-M (mellomstor utgave) og OAK LX-S (kort utgave). Standardisering gir rask og effektiv gjennomføring. Tre ulike utgaver gir gode valgmuligheter for ulike forhold og sammenhenger.

Tilpasninger likevel mulig

Vi kan også tilpasse lederundersøkelsene opp mot spesielle ønsker og behov i den enkelte virksomhet og fra gang til gang. Vær oppmerksom på at tilpasninger som innebærer at vi bruker nye utsagn og spørsmål med kvantitative svar, bidrar til at gyldigheten (validiteten) for disse resultatene blir redusert, hvis ikke vi på ett eller annet vis kan finne fram til en brukbar norm.

Krav om kvalifisert anvendelse

For å sikre god nytte og et tilstrekkelig godt faglig og etisk nivå i anvendelsen, er det en forutsetning at en sertifisert fagperson er involvert i prosessen. Se sertifisering for mer om dette.

Kontakt oss for mer info om OAK LX lederundersøkelser

Lederundersøkelse full versjon

Grundig undersøkelse med kvalitativ del

OAK LX er en relativt omfattende og grundig undersøkelse og er derfor den som anbefales brukt om ikke tidshensyn, budsjett eller andre hensyn tilsier noe annet.

Kvantitative resultater

Rapporten gir 7 hovedresultater og resultater for 20 fasetter opp mot ulike perspektiver. Videre er det resultater med spredningsmål for svar på 70 utsagn.

Kvalitativ del med skriftlige svar

Undersøkelsen har en kvalitativ rapportdel med skriftlige svar. Dette gir utvidet nytte, med realitetsbaserte beskrivelser av lederen som gir de kvantitative resultatene en dypere mening.

Prioriterte lederegenskaper

Egen seksjon i undersøkelsen omhandler prioriterte lederegenskaper med både kvantitativt resultat og kvalitativ rapportdel.

Reliabilitet og validitet

Verktøyets reliabilitet og validitet er solid og bekreftes gjennom egen forskning.

Bruksområder
 • Formålet skal alltid være lederutvikling individuelt eller gruppebasert, og med formål om å hjelpe lederen, som forklart over
 • Tilleggsformål kan være andre utviklingsprosesser som ledergruppeutvikling og organisasjonsutvikling.
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk
Svartid
 • 20 minutter i gjennomsnitt

Lederundersøkelse mellomstor versjon

Grundig undersøkelse uten kvalitativ del

OAK LX-M er den samme undersøkelsen som full utgave minus prioriterte lederegenskaper og kvalitativ del.

Kvantitative resultater

Rapporten gir 6 hovedresultater og resultater for 20 fasetter opp mot ulike perspektiver. Videre er det resultater med spredningsmål for svar på 70 utsagn.

Reliabilitet og validitet

Verktøyets reliabilitet og validitet er solid og bekreftes gjennom egen forskning.

Bruksområder
 • Formålet skal alltid være lederutvikling individuelt eller gruppebasert, og med formål om å hjelpe lederen, som forklart over
 • Tilleggsformål kan være andre utviklingsprosesser som ledergruppeutvikling og organisasjonsutvikling.
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk
Svartid
 • 20 minutter i gjennomsnitt

Lederundersøkelse kort versjon

Enkel undersøkelse uten kvalitativ del

OAK LX-S er en enkel lederundersøkelse som er raskt å gjennomføre. Den består av 24 utsagn om leders om det skal tas stilling til.

Kvantitative resultater

Rapporten gir 6 hovedresultater opp mot ulike perspektiver. Videre er det resultater med spredningsmål for alle utsagn.

Reliabilitet og validitet

Enkelheten til denne undersøkelsen reduserer reliabiliteten og validiteten sammenlignet med de to ovenstående. 

Bruksområder
 • Formålet skal alltid være lederutvikling individuelt eller gruppebasert, og med formål om å hjelpe lederen, som forklart over
 • Tilleggsformål kan være andre utviklingsprosesser som ledergruppeutvikling og organisasjonsutvikling.
Språk
 • Norsk
 • Svensk
 • Engelsk
Svartid
 • 5 minutter

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023