HVA VÅRE KUNDER SIER OM OSS

Referanser

Steinar Myhre

Konserndirektør Skanska Norge (2012 – 2022), FO Anlegg

EcoNova har siden 2009 hjulpet Skanska Norge i en lang rekke saker med sin prosessekspertise innen ledelse og organisasjon. EcoNovas bistand har hatt en vesentlig betydning for at prosjekter har lykkes og har bidratt til våre økonomiske resultater.

De har levert:

- Samhandlingsprosesser for at store milliardprosjekter skal lykkes.

- Utviklingsprosesser for ledergrupper og for ledere individuelt.

- Utredninger og vurderinger av organisasjon og ledelse.

Særlig vil jeg framheve kompetansenivået til de ressurser

de har stilt til disposisjon.

Ellen Gjerdalen

HR og HMS-sjef i TOPRO Industri AS

Vi har valgt å benytte OAK analyseverktøy siden 2013, noe som har vært en avgjørende og god hjelp både innen rekruttering og lederutvikling hos oss. De er også svært nyttige verktøy for sammensetningen av gode personalgrupper. Og de er brukervennlige og godt anvende i en hektisk HR-hverdag.

Frode Solberg

Høyskolelektor forretningsutvikling, Handelshøyskolen BI, Nasjonal kursansvarlig for BI’s styrekompetanseprogrammer og forfatter av bok i styrearbeid og ledelse i SMB

Utviklingen av våre styrer er avgjørende fremover og i så måte vil det handle mye om å bygge gode og høyt presterende team. Til dette behøves verktøy og OAK analyseverktøy anser jeg å være velegnede verktøy til å utvikle styret som team. Dette gjelder både ved rekruttering til styret og av CEO, men også som dialog – og prosessverktøy i selve teamutviklingen i styret.

Benedicte Giæver

Executive director, NORCAP, Flyktninghjelpen

OAK PX er det beste personlighetsverktøyet jeg har vært borti. Personlighetsprofilene er veldig lett tilgjengelig – visuelt gode, veldig intuitivt og bruker ord/begreper som ikke trenger så mye forklaringer. Teamrapportene er også veldig brukervennlige, visuelt gode og lette å jobbe med.

Sammen har vi ved bruk av OAK analyseverktøy fått større forståelse av våre styrker og hva som driver hver og en av oss. Den bevisstheten er utrolig nyttig.

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023