OAK RX KUNDETILFREDSHET OG OMDØMME

Kunder og marked

Det er av strategisk betydning for enhver virksomhet å ha innsikt i hvorledes virksomheten med dens tjenester og produkter oppleves utenfra, av kunder og brukere, og av marked og samfunn ellers.

  • Hvem er dine kunder og hva kjennetegner dem?
  • Hvor tilfredse er kundene med din virksomhets tjenester eller produkter?
  • Hva er dine kunders prioriteringer?

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om OAK RX kundetilfredshet- og omdømmeundersøkelser

Krav om kvalifisert anvendelse

For å sikre god nytte og et tilstrekkelig godt faglig og etisk nivå i anvendelsen, er det en forutsetning at en sertifisert fagperson er involvert i prosessen. Se sertifisering for mer om dette.

Kundetilfredshet og omdømme

Skreddersøm

OAK RX er skreddersøm. Vi bruker vår kompetanse til å skreddersy

den undersøkelsen som passer best for din virksomhet. Hvis det trenges spesialkompetanse volumdata for din bransje, henter vi det fra samarbeidspartnere i vårt nettverk.

Kvalitativ og kvantitativ metodikk

I OAK RX benyttes både kvalitativ og kvantitativ metodikk.

OAK-konseptet for kunde og marked

De kvantitative resultatene inkluderer oppsett i henhold til OAK-konseptet, og på en rekke faktorer som matcher din virksomhets behov for

informasjon for å videreutvikle strategien og tilpasse seg markedet. Da får du den fulle og dynamiske nytten av OAK RX også på den måten.

Bruksområder
  • Strategi- og beslutningsprosesser
  • Markedstilpasning, markedsføring
  • Reorganiserings- og omstillingsprosesser
  • Effektivisering
  • Organisasjonsutvikling
Språk
  • Det tar tid å gjennomføre en OAK RX. Fra oppstart til ferdig rapport går det sjelden mindre enn to uker.

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023