ØKONOMI - ØKOLOGI - FORNYELSE

Vår filosofi

Våre verdier er tuftet på bærekraft

Derav navnet vårt, Eco for økonomi og økologi, og Nova for fornyelse, med mål om å hjelpe virksomheter med å lykkes i et langsiktig perspektiv, hvor det å ta ansvar for egen verdikjede i et menneskelig, samfunnsmessig og miljømessig perspektiv står sentralt. Dette har vi stått for siden oppstarten i år 2000. Vi er dedikert til å hjelpe deg og din virksomhet gjennom vår praktiske arbeidsfilosofi, som er:

Være konkrete og handlingsrettede

Prosessrettet arbeid med ledelse og organisasjon handler om mindre konkrete forhold som adferd og opplevelser. Vår tilnærming er konkret og handlingsrettet slik at det ikke bare ”ender med praten”.

Hverdagslighet

Det er i hverdagen resultatene skapes og det er i hverdagen endringene må gjøres. Vår  hjelp legges til de hverdagslige aktivitetene, eller har en nær tilknytning til disse, for å forbedre arbeidsprosesser, funksjonalitet og adferd nettopp i hverdagen

"Eksperten"

Den fremste ekspert på enhver fungerende virksomhet er virksomheten selv, herunder den enkelte enhet, det enkelte team/ledergruppe og den enkelte medarbeider og leder. Vår rolle er å være en fasilitator for å at virksomheten får fram sin egen ekspertise

Positivisme

Både forskning og vår egen erfaring er krystallklar: Det er ved å vektlegge det positive og de sterke sider ved både person, enhet og virksomhet vi lykkes best. I det som allerede fungerer godt ligger det største potensialet. Dette betyr ikke å feie problemer under teppet. Det er nettopp ved hjelp av noe man faktisk mestrer at man har mulighet til å løse problemer.

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023