OAK MX MANAGEMENT AUDIT

Virksomhetens

ledelse

OAK MX er en utredning av hvor kompetent og effektiv en virksomhets toppledelse er til å ivareta virksomhetens interesser og nå virksomhetens strategiske målsetninger. Utredningen fokuserer på ledelsens samlede

kapabilitet som lederteam/ledergruppe og er normalt i liten grad opptatt av den enkelte leders styrke og prestasjoner. OAK MX initieres av styret eller av

toppledelsen selv. Styret bør normalt involveres i utredningen.

Når gjennomføre en management audit?

Behovet for å gjennomføre OAK MX oppstår gjerne i forbindelse med store endringer enten det er i markedet eller organisasjonen, og gjennomføres ofte i forbindelse med fusjoner og oppkjøp. Vi anbefaler en proaktiv tilnærming, dvs. at man også vurderer å gjennomføre en slik utredning når alt ser ut til «å gå på skinner». Dette fordi man under tryggere omstendigheter har større muligheter for å hente ut potensialer og bygge videre på dette på en positiv og konstruktiv måte.

Krav om kvalifisert anvendelse

For å sikre god nytte og et tilstrekkelig godt faglig og etisk nivå i anvendelsen, er det en forutsetning at en sertifisert fagperson er involvert

i prosessen for nyttiggjøring av undersøkelsen. Se sertifisering for mer om dette.

Kontakt oss for mer info om OAK MX Management Audit

Management audit

Skreddersøm

OAK MX innebærer alltid skreddersøm.

Kvalitativ og kvantitativ metodikk

I OAK MX benyttes både kvalitativ og kvantitativ metodikk.

OAK-konseptet også for management audit

De kvantitative resultatene inkluderer oppsett i henhold til

OAK-konseptet og OAK-modellen, slik at man får den fulle og dynamiske nytten av OAK MX også på den måten.

Bruksområder
  • Sikre at toppledelsen i en virksomhet fungerer formålstjenlig og ivaretar virksomhetens og eiernes interesser og strategiske målsetninger.
Gjennomføring
  • Det tar tid å gjennomføre en OAK MX. Fra oppstart til ferdig rapport går det sjelden mindre enn to uker.

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023