FOR AT DU OG DIN

VIRKSOMMHET SKAL OPPNÅ RESULTATER

Prosessbistand

Flinke og erfarne folk hjelper deg og din

virksomhet med å lykkes

Vi har dyp innsikt i arbeid med mennesker, ledelse og organisasjon. Ved hjelp av vår metodikk og ekspertise oppnår vi konkrete resultater. Vi jobber med:

Endringsledelse, strategiprosesser og samhandlingsprosesser
Lederdialog, teamprestasjoner og effektive ledergrupper
Ledervurderinger, utvelgelse og rekruttering

Våre verdier er tuftet på bærekraft - Les mer Om oss

Kontakt oss for en forpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet til økt verdiskapning og bedre resultater!

Samarbeidspartnere som hjelper deg og din virksomhet med å lykkes

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi en utvidet portefølje av metodikk og ekspertise som vi kan hjelpe deg og din virksomhet med.

Vår prosessbistand leveres med eller uten analyseverktøy, etter behov

Mange prosesser fungerer best kun ved hjelp av dialog som metode. Vi leverer derfor prosessbistand uten at analyseverktøy nødvendigvis inngår. Vi bringer dette inn kun når vi anser det som formålstjenlig for prosessen og det samtidig er ønsket av virksomheten. Når analyseverktøy anvendes er det opp til virksomheten om vi skal bruke OAK® analyseverktøy eller andre verktøy, som medarbeiderundersøkelsen de har brukt over flere år, eller andre verktøy de har erfaring med fra tidligere.

Prosessbistand fra oss ved bruk av oak analyseverktøy

Vi kan levere mange av OAK®-undersøkelsene uten at vi blir med inn i prosessene. Det er et krav at sertifiserte brukere står bak gjennomføringen, men dette trenger altså ikke å være personell fra oss.

Undersøkelser der vi kan gjøre god nytte for oss i de etterfølgende prosessene:

Medarbeiderundersøkelsene OAK EX og OAK EX

Vi har lang erfaring med tiltaksprosesser hvor medarbeidere og ledere deltar aktivt.


Kundetilfredshet og omdømme - OAK RX

At vi deltar aktivt i prosessene sammen med virksomheten.

OAK-undersøkelser hvor vi alltid skal delta i prosessene er:

Kultur- og organisasjons-undersøkelsen OAK CX

I gjennomføringen av denne mer dyptpløyende undersøkelsen har vi lært mye om virksomheten som det er viktig at blir med inn

i prosessene. Denne undersøkelsen gjennomføres derfor ikke uten at vår prosessbistand er en del av kontrakten. Vår prosessbistand er her som regel et samarbeidsprosjekt sammen med prosessfasilitatorer fra virksomheten selv.


Vurderinger av ledelsen, management audit OAK MX

Konklusjonene fra denne undersøkelsen trenger kommer ofte inn i sterke interessemotsetninger. For å sikre at funnene blir nyttiggjort i virksomhetens og eiernes interesse, skal vårt personell delta i prosessene som følger. For denne undersøkelsen er dette også en del av

kontrakten.

Supporttjenester versus prosessbistand

Supporttjenester er kundestøtte, og handler om hjelp til hvordan anvende OAK analyseprodukter. Dette kan være ulike råd knyttet til gjennomføring av en undersøkelse og hvordan forstå resultatene.


Fri support: Sertifiserte brukere har tilgang til en begrenset fri (dvs. gratis) support i forbindelse med anvendelsen av et OAK® analyseprodukt.


Prosessbistand for OAK analyseprodukter er ikke det samme som support eller kundestøtte. Prosessbistand handler om at EcoNovas personell blir med inn i prosessene hvor undersøkelsene anvendes.

EcoNova AS

Postboks 148, 1300 Sandvika

econova@econova.no

+47 6754 8000

Personvernerklæring


All Rights Reserved © Copyright 2000-2023